muff.uffs.net : Index | Michal Makovec | Poezie etc. | Literatura | Antikvariáty | Studium : Dějiny umění - Muzeologie - Chemie ~ konzervování, restaurování | Poznámkový blok | Odkazy

studium: muzeologie

 
LITERATURA, SKRIPTA
·  Jiří Žalman a kolektiv: Příručka muzejníkova I.
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (3,39 MB) | pdf (3,53 MB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 9.12.2002 -
·  Edita Stránská - Zbyněk Z.Stránský: Základy štúdia muzeológie
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (235 kB) | doc (1,03 MB) | zdroj: www.phil.muni.cz
   - vloženo 2.9.2004 -
·  MUI_02 - Kapitoly z obecných dějin muzejnictví a sběratelství (k 11.11.2002)
   pouze pro studenty brněnské muzeologie, heslo zašlu oproti mailu
   textový dokument RTF | zip (95,5 kB) | rtf (277 kB) | zdroj: 1434
   - vloženo 27.12.2002 -
·  MUI_03 - Další dějiny 1 (k 11.11.2002)
   pouze pro studenty brněnské muzeologie, heslo zašlu oproti mailu
   textový dokument RTF | zip (25,3 kB) | rtf (65,4 kB) | zdroj: 1434
   - vloženo 27.12.2002 -
·  Různé výpisky z literatury etc.
   soubory RTF, HTML | rtf, html (dir) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 26.10.2003 -
ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK
·  MUI_01 - Úvod do studia muzeologie a muzeografie (Holman) P02
   textový dokument RTF | zip (44,2 kB) | rtf (298 kB) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 28.3.2004 -
·  MUI_02 - Periodizace vývoje muzeí P02
   textový dokument RTF | zip (5,70 kB) | rtf (35,1 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 25.10.2003 -
·  MUI_02 - MUI_03 - Obecné dějiny muzejnictví - resumé (Holman) P02 - J03
   textový dokument RTF | zip (13,8 kB) | rtf (71,4 kB) | zdroj: 42317
   - aktualizováno 25.10.2003 -
·  MUI_03 - Obecné dějiny muzejnictví II. (Holman) J03 - kompletní přednášky
   textový dokument RTF | zip (43,7 kB) | rtf (259 kB) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 12.4.2004 -
·  MUI_03 - Obecné dějiny muzejnictví II. (Holman) J03 - do 18.3.2003 včetně
   textový dokument RTF | zip (15,6 kB) | rtf (55,5 kB) | zdroj: 74725
   - vloženo 26.3.2003 -
·  MUI_03 - Ob. dějiny muzejnictví II. (Holman) J04 - obrázky ke zkoušce 2003/2004
   soubory JPEG | tar.gz - zip (dir) | /mui03obrazky (stránky katedry) | zdroj: 1434
   - přesunuto na fakultní web -
·  MUI_04 - Organizace a řízení muzeí I. (Dolák) P02
   textový dokument RTF | zip (86,4 kB) | rtf (492 kB) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 29.11.2003 -
·  MUI_04 - Materiály k Organizaci a řízení muzeí I. (Dolák) P03
   Příklady vnitřních předpisů muzea (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (191 kB) | doc (dir) | /mui04texty | zdroj: 69885
   - vloženo 12.11.2003 -
·  MUI_04 - Organizace a řízení muzeí I. (Dolák) P02 - zápočtový test
   textový dokument RTF | zip (1,4 kB) | rtf (3,72 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 22.2.2003 -
·  MUI_09 / MUI_10 - Základy muzejní konzervace 1. / 2. (Štěpánek) P03 / J04
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (113 kB) | doc (308 kB) | zdroj: 63983
   - opraven chybný odkaz 18.9.2004 -
·  MUI_14 - Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí - 10.12.2003 - (Dolák) P03
   textový dokument RTF | zip (4,55 kB) | rtf (31,6 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 19.12.2003 -
·  MUI_18 - Karel Synek: Ochrana a bezpečnost sbírek a sbírkových předmětů
   textový dokument RTF | zip (14,2 kB) | rtf (138 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 11.4.2004 -
·  MUI_19 - Právní normy v muzejnictví - (Zábojová) J04 - zkušební okruhy
   textový dokument OpenOffice.Org | sxw (8,50 kB) | zdroj: 63983
   dokument Adobe Acrobat PDF | pdf (87 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 2.9.2004 -
·  MUI_19 - Právní normy v muzejnictví - (Zábojová) J04 - vypracované okruhy
   textový dokument OpenOffice.Org | sxw (26,6 kB) | zdroj: 63983
   dokument Adobe Acrobat PDF | pdf (236 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 2.9.2004 -
·  MUI_19 - Právní normy v muzejnictví - (Zábojová) J04 - další materiály
   soubory SXW, SXD, PDF | sxw, sxd, pdf (dir) | zdroj: 63983
   - vloženo 2.9.2004 -
·  MUI_25 - Práce s veřejností I. - (Chovančíková) P03&P04
   textový dokument OpenOffice.Org | zip (23,7 kB) | sxw (26 kB) | zdroj: 63983
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (132 kB) | pdf (138 kB) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 10.5.2005 -
·  MUI_26 - Práce s veřejností II. - (Chovančíková) J04
   textový dokument OpenOffice.Org | zip (15 kB) | sxw (16,6 kB) | zdroj: 63983
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (83,7 kB) | pdf (90,8 kB) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 10.5.2005 -
·  MUI_30 - Základy práce s počítačem (Holman) J03 - zkouška
   textový dokument RTF | zip (2,79 kB) | rtf (8,39 kB) | zdroj: 63983
   - vloženo 24.9.2003 -
·  MUI_66 - Dějiny civilizace IV. (Holman) P03
   textový dokument RTF | zip (80,5 kB) | rtf (642 kB) | zdroj: 63983
   - aktualizováno 28.3.2004 -
·  MUI_66 - Dějiny civilizace IV. (Holman) P03 - odívání, architektura
   soubory RTF, PDF, JPEG | rtf, pdf, jpeg (dir) | zdroj: 63983
   - vloženo 3.1.2004 -
MUZEJNÍ LEGISLATIVA
·  Zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (85,9 kB) | pdf (92,2 kB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 4.1.2003 -
·  Zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (ASPI)
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (11,3 kB) | doc (38 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (110 kB) | pdf (113 kB)
   zdroj: zabojovj, ASPI - stav k 21.4.2004
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (Sagit)
   dokument HTML | zip (11,1 kB) | html (38,1 kB) | zdroj: Server Sagit
   - vloženo 4.1.2003 -
·  NOVELA Z. 122/2000 Sb. - Zákon 186/2004 Sb., kt. nabyl účinnosti dne 1.5.2004
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (4,55 kB) | doc (26 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (57,7 kB) | pdf (60 kB)
   zdroj: zabojovj
   - vloženo 25.5.2004 -
·  NOVELA Z. 122/2000 Sb. - Zákon 483/2004 Sb., kt. nabyl účinnosti dne 1.10.2004
   komentovaný návrh zákona č. 483/2004 sb. | pdf (239 kB) | doc (134 kB)
   zákon č. 483/2004 sb. | zip (34,3 kB) | pdf (40,8 kB)
   zdroj: www.psp.cz
   - vloženo 12.4.2005 -
·  Vyhláška MK ČR 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 122/2000 Sb.
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (891 kB) | pdf (931 kB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 4.1.2003 -
·  Vyhláška MK ČR 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 122/2000 Sb.
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (14,5 kB) | doc (76 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (907 kB) | pdf (950 kB)
   zdroj: zabojovj, ASPI - stav k 21.4.2004
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Vyhláška MK ČR 275/2000 Sb. + Metod. pokyn MK ČR č. 53/2001
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (932 kB) | pdf, html rtf (dir) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 26.12.2003 -
·  Metod. pokyn MK ČR č. 53/2001 k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (137 kB) | pdf (146 kB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 4.1.2003 -
·  Metod. pokyn MK ČR č. 53/2001 k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (17,2 kB) | doc (79,5 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (211 kB) | pdf (218 kB)
   zdroj: zabojovj
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Metod. pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou a správou sbírek
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (385 kB) | pdf (552 kB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 4.1.2003 -
·  Metod. pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou a správou sbírek
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (22 kB) | doc (75,5 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (289 kB) | pdf (301 kB)
   zdroj: zabojovj
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Zákon 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích
   Vydán 25. 7. 1959 | Účinnost od 1. 8. 1959 | Zrušeno 12. 5. 2000.
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (748 kB) | pdf (766,5 kB)
   Sbírka zákonů Republiky československé
   zdroj: mvcr
   - vloženo 21.6.2005 -
·  Zákon 97/1974 Sb., o archivnictví
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (12,8 kB) | doc (43 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (112 kB) | pdf (115 kB)
   zdroj: zabojovj, ASPI - stav k 30.4.2004
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Zákon 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kult. statků
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (129 kB) | pdf (136 kB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 21.2.2003 -
·  Zákon 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kult. statků (novelizovaný)
   Zákon č. 101/2001 Sb., ve znění zákona č. 180/2003 Sb.
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (10,2 kB) | doc (37 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (87,3 kB) | pdf (90,3 kB)
   zdroj: zabojovj
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Zákon 121/2000 Sb., o právu autorském
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (271 kB) | pdf (288 kB) | zdroj: Server AMG
   - vloženo 21.2.2003 -
·  Zákon 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území EU
   o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (4,29 kB) | doc (17,5 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (54,2 kB) | pdf (56 kB)
   textový dokument RTF | zip (4,18 kB) | rtf (15,5 kB)
   zdroj: zabojovj
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Zákon 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (i s novelou)
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (7,53 kB) | doc (27 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (88,6 kB) | pdf (92,2 kB)
   zdroj: zabojovj
   - vloženo 25.5.2004 -
·  Zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (258 kB) | doc (44,8 kB)
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (243 kB) | pdf (236 kB)
   zdroj: zabojovj, ASPI - stav k 30.4.2004
   - vloženo 25.5.2004 -
PAMÁTKOVÁ PÉČE
·  Státní ústav památkové péče - Historie, vývoj
   textový dokument RTF | zip (10,2 kB) | rtf (33,3 kB) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči (znění platné od 1.1.2003)
   textový dokument RTF | zip (10,2 kB) | rtf (33,3 kB) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Porovnání změn v 20/1987 Sb. po novele zákonem k ukončení činnosti okr. úřadů
   textový dokument RTF | zip (10,2 kB) | rtf (33,3 kB) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví
   textový dokument RTF | zip (61 kB) | rtf (254 kB) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v ČR, 2001
   dokument Adobe Acrobat PDF | zip (1,36 MB) | pdf (1,44 MB) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v ČR, 1999
   textový dokument RTF | zip (63,8 kB) | rtf (654 kB) | html (supp) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Péče o střechy historických budov
   textový dokument RTF | zip (19,9 kB) | rtf (70,5 kB) | html (supp) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum (1. vydání)
   textový dokument RTF | zip (20,8 kB) | rtf (86,2 kB) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
·  SHP - příloha - vzorová schémata grafického vyhodnocení SHP
   soubory JPEG | zip (186 kB) | jpg (dir) | zdroj: www.supp.cz
   - vloženo 7.6.2003 -
JINÉ ZDROJE
·  Muzeologie (VOŠ Brno)
   dokument aplikace MS Word DOC | zip (8,17 kB) | doc (40 kB) | zdroj: wosis.host.sk
   - vloženo 17.1.2003 -
·  Muzeologie a památky (Západočeská univerzita v Plzni)
   textový dokument RTF | zip (55,2 kB) | rtf (175 kB) | zdroj: www.kar.zcu.cz
   - vloženo 17.1.2003 -
ODKAZY
·  Oddělení muzeologie, FF, MU, Brno
http://www.phil.muni.cz/muzeo/
·  Materiály ke studiu (Muzeologie Brno)
http://www.phil.muni.cz/muzeo/materialy.html
·  Prameny ke studiu (Muzeologie Brno)
http://www.phil.muni.cz/muzeo/prameny.html
·  Soupisy závěrečných prací (Muzeologie Brno)
http://www.phil.muni.cz/muzeo/zaverecne_prace.html
·  Odkazy na příbuzné instituce (Muzeologie Brno)
http://www.phil.muni.cz/muzeo/odkazy.html
·  Knihovny muzeí v České republice
http://www.cbvk.cz/cr/libracz/li-mus.htm
·  Elektronické informační zdroje pro MU
http://library.muni.cz/e_zdroje.html
 
 Výpis adresáře /skola/muzeo/
 Výpis adresáře /skola/muzeo2/
 
 

()

2003 uffs.net


http://muff.uffs.net/skola/muzeo.php