Organizace a řízení muzeí

Příklady vnitřních předpisů muzea(Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

Program tvorby sbírky

Plán inventarizací sbírky muzea na léta 2003-2007

Příkaz ředitele k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí

Knihovní řád - společenskovědní knihovny , přírodovědecké knihovny

Režim zacházení se sbírkou

Systém přidělování čísel ISBN neperiodickým publikacím vydávaným muzeem, způsob jejich uvádění v těchto publikacích a jejich hlášení Národní agentuře ISBN v ČR

Systém distribuce povinných výtisků a plnění nabídkové povinnosti u publikací vydávaných muzeem