muff.uffs.net : Index | Michal Makovec | Poezie etc. | Literatura | Antikvariáty | Studium : Dějiny umění - Muzeologie - Chemie ~ konzervování, restaurování | Poznámkový blok | Odkazy

[ studium ]


Studijní materiály:


Odkazy na další zdroje:
 • http://library.muni.cz - Virtuální knihovna Masarykovy Univerzity v Brně
  # přístup pouze pro MU
 • http://bi.cuni.cz - Informační zdroje Univerzity Karlovy v Praze
  # vědecké databáze - přístup pouze pro UK
 • http://www.phil.muni.cz/elf/ - Elf: E-learningový systém FF Masarykovy univerzity
 • http://www.klic.cz/atheneum/athelink/index.php?sect=14&wtd=1 - Slovníky a encyklopedie
  # překladové a výkladové slovníky
 • http://server.idc.cz/diglib/ - Elektronické texty z FF UK
 • http://www.cuni.cz/cte/ - České texty elektronicky
  # fulltextový prohledávač českých elektronických knihoven
 • http://www.citanka.cz - Česká čítanka
  # obsahově bohatá, převažuje starší česká literatura (próza, poezie, studie, dokumenty - mj. novinové články K.H.Borovského z 1848), časté aktualizace ...
 • http://www.ceskaliteratura.cz - Česká literatura na Internetu
  # Největší a nejkvalitnější literární portál v Čechách, který obsahuje řadu odkazů, textů, dokumentů, recenzí, článků, soutěží atd.
 • http://www.klic.cz/atheneum/ - Elektronická knihovna Atheneum (nejen studijní literatura)
 • http://www.pismak.cz/knihomolna/ - Virtuální knihomolna
  # Aktualizované odkazy na knihy a životopisy českých a zahraničních autorů
 • http://www.katro.info/index_lt.htm - Literatura a literáti (nevýdělečné vzdělávací stránky)
 • http://www.gutenberg.org - Gutenberg - projekt zabývající se shromažďováním světové klasické literatury
  # Několik desítek tisíc textů, nejen v angličtině. Je vhodné si nejprve stáhnout aktuální obsah (soubor TXT) podle titulů nebo autorů. Texty jsou volně ke stažení
 • http://www.mudrc.com - skripta, referáty, ubytování, práce, přehled fakult, vše co potřebujete pro studium
 • http://www.studentske.sk - Študentské stránky: Maturita, referáty. SK i CZ

- DĚJINY UMĚNÍ -
 • http://www.animacia.sk/kniznica.htm - Umelcova knižnica nielen pre študentov umenia (SK)
  # slovenské stránky o dějinách umění, od nejstaršího umění staroorientálních států po moderní umělecké směry, roztřízeno do pdf souborů
 • http://mujweb.atlas.cz/www/gotika1/ - Gotika v českých zemích 1230-1526 (Architektura, Malířství, Sochařství, Literatura, Umělecké řemeslo, Odkazy, Slovník)
 • http://www.caramba.cz/page.php?PgID=576 - caramba! - Kultura: Výtvarné umění
  # odkazy na stránky umělců, odkazy na virtuální galerie, české i zahraniční kulturní instituce ...
 • http://www.katro.info/cen/index_ce.htm - Cennino D' Andrea Cennini: Kniha o umění středověku
 • http://www.udu.cas.cz/UHS/ - Uměleckohistorická společnost v Českých zemích
  # Czech Association of Art Historians
 • http://www.redweb.cz/kpu/index.phtml - Klub přátel umění v ČR
 • http://www.zastavse.cz - Kulturní pozastavení. O kultuře celé ČR ve všech formách. Zastavte se se Zastavse.cz!
 • http://praha.zazrcadlem.cz - Praha za zrcadlem - fotky Prahy
 • http://www.artchive.com - Mark Harden's Artchive: "Artchive" (anglicky)
  # velmi, ale opravdu velmi obsáhlá databáze pojmů z oblasti dějin umění - malířství, profily jednotlivých umělců, styly, skoly, reprodukce ve vysokém rozlišení, linky na další stránky a odkazy v encyklopediích, vše přehledně členěno ...
 • http://gallery.euroweb.hu - Web Gallery of Art
  # pěkný maďarský site představuje virtuální muzeum evropských malířů a sochařů období gotiky, renesance a baroka. Přes 10 100 reprodukcí, biografie umělců, komentáře k obrazům či sochařským dílům. Velký slovník pojmů z dané oblasti. Verze s rámci i bez nich; v angličtině i maďarštině. Na pozadí klasická hudba, skladby si lze vybrat!

- HISTORIE -
 • http://www.mravenec.cz/henry/ - historie, filozofie (FF MU BRNO)
 • http://www.mravenec.cz/henry/Odkazy.htm - odkazy na další zajímavé stránky s historií
 • http://www.valka.cz - informační server o válkách, zbraních a historii
 • http://www.volny.cz/votan/husite/ - Obsáhlé stránky o husitství - historie, osobnosti, politika, válečnictví, kultura ... diskuze ...
 • http://www.katro.info/dk_hu01.htm - Listy Jana Žižky – Žižkův vojenský řád
 • http://www.katro.info/dk_hu02.htm - Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi
 • http://www.katro.info/dk_hu03.htm - Husitské manifesty
 • http://www.katro.info/dk_01.htm - Seznam bludů (Syllabus errorum - 1864)
 • http://www.sendme.cz/trestik/ - Dušan Třeštík: Český raný středověk (CMS PHA)
 • http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/ - podle původního vydání z roku 1579-1593
 • http://www.hyperhistory.com/ - site zaměřený na světovou historii
  # Přes 2 000 souborů pokrývá 3 000 let vývoje lidstva. Pod odkazem HyperHistory Online se vyhledávají osobnosti nebo události vždy v období několika set až tisíc let. Výsledkem je graf, ve kterém lze dále specifikovat požadavek na Vědu - Umění - Ekonomii - Hudbu ... Vyvolat lze i citlivé mapy

Knihovny:
 • http://www.ckk.cz - Centrální katolická knihovna v Praze
  # Teologická literatura, časopisy, výstřižková služba, rešeršní služby, výpůjční služby. Otevřeno laické i odborné veřejnosti
 • http://kiwi.ms.mff.cuni.cz/~elib/ - Elektronická knihovna UK MFF PHA
  # Obsahuje studijní literaturu, zápočtové programy, referáty a další studentské dokumenty. Slouží nejen studentům UK MFF
 • http://www.amu.cz/rektorat/informac/knihovny.htm - Knihovna AMU - Akademie múzických umění
 • http://www.etf.cuni.cz/~library/ - Knihovna Evangelické teologické fakulty (UK PHA)
  # Informace o českém teologickém tezauru, studie o elektronických zdrojích bibliografických oborových informací
 • http://www.phil.muni.cz/knihovna/ - Ústřední knihovna FF MU v Brně
  # Knihovna filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výpujční doba, organizace, novinky, katalog knih
 • http://lib-c.vscht.cz/index.cz.html - Ústřední knihovna VŠCHT Praha
  # Knihovna, odkazy
 • http://library.fce.vutbr.cz/aktuality/kicnews/ - Knihovnické informační centrum FAST VUT v Brně
  # Informace o KIC, službách a informačních fondech
 • http://www.mvs.cz - Meziknihovní výpůjční systém
  # možnost objednávek knih z různých knihoven
 • http://knihovna.fpf.slu.cz - Slezská univerzita - Ústřední knihovna FPF Opava
 • http://svi.ff.cuni.cz - Středisko vědeckých informací a knihovny FF UK v Praze
 • http://www.ff.cuni.cz/tinweb/cgi-bin/k6.cgi - On-line katalog knihoven FF UK PHA
 • http://skuk.cuni.cz - Souborný katalog knihoven UK PHA
 • http://library.upce.cz - Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna
 • http://knihovna.osu.cz - Univerzitní knihovna OU
  # On-line katalogy, databáze a seznamy fondů Ostravské univerzity
 • http://www.knihovna.zcu.cz - Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
  # On-line katalog knih - Aleph, informace, kontakty, otevírací doby
 • http://tin.upol.cz - Knihovna UP Olomouc
 • http://dig.vkol.cz - Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci (11.-17. st.)
 • http://knihovna.vsb.cz - Ústřední knihovna Vysoké školy báňské
  # Bibliotéka Technické univerzity v Ostravě
 • http://lib.uhk.cz - Ústřední knihovna VŠP Hradec Králové
 • http://platan.vc.cvut.cz/advs?todo=uvod - Vysokoškolské knihovny - kompletní adresář
 • http://muff.uffs.net/litera/litera.php - další knihovny ...

http://muff.uffs.net/studium/studium.php