makovec.eu : Index | Michal Makovec | Poezie etc. | Literatura | Antikvariaty | Studium : Dejiny umeni - Muzeologie - Chemie ~ konzervovani, restaurovani | Poznamkovy blok | Odkazy

Tipy a triky pro Linux

<small>Z Wiki</small>

Obsah

Aktualizace systému

Mandriva Linux

Aktualizace pomocí balíčkovacího systému urpmi. Uživatel s rootovským oprávněním zadá níže uvedenou dvojici příkazů:

[[email protected] /]# urpmi.update -a

automaticky zaktualizuje všechny zdroje software

[[email protected] /]# urpmi --update --auto-select

provede analýzu stavu software a navrhne balíčky k aktualizaci

Aktualizace Mandriva Linux v síti PVfree.net

Cups

1. nainstalovat cups

2. spustit cups; zaleží na distribuci... např. /etc/init.d/cupsd start

3. otevrit www prohlizec, zadat url http://127.0.0.1:631

4. kliknout na "Add printer", pote jiz je to intuitivni...

Přepínání mezi klávesnicemi

Pro nastavení přepínání mezi českou a anglickou klávesnicí pomocí dvojhmatu levý Alt + levý shift připiště do souboru .bashrc ve svém domovském adresáři následující řádek:

setxkbmap "cz,us" -option "grp:alt_shift_toggle"

Výsledek pak může vypadat např. takto:

# .bashrc

# User specific aliases and functions

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

setxkbmap "cz,us" -option "grp:alt_shift_toggle" 

Soubor uložte a restartujte X server trojhmatem Ctrl+Alt+Backspace

Voleb pro nastavení je samozřejmě více. Výše uvedeným způsobem (editace souboru .bashrc) je nastaveno přepínaní klávesnice pouze v prostředí daného uživatele, který ma editovaný soubor ve svém domovském adresáři a je jeho vlastníkem.

Nastavení přepínání mezi klávesnicemi se celkem podrobně věnuje ve svém článku Aleš Tošovský. Pokud chcete přednastavit přepínání klávesnice všem uživatelům v systému aplikujte jeho postup.

Rapidshare

wget --http-user=JMENO --http-passwd=HESLO -P KAM_ULOZIT -i STAHNOU.TXT

http://rix.cz/2007/02/10/muj-malej-script-na-rapidsharecom/

rdown "-i muj_soubor_s_odkazy.txt"


alias rs="wget -c --http-user=JMENO --http-passwd=HESLO -P KAM_ULOZIT -i"
rs STAHNOUT.TXT


///////////////////////////


Ja jsem vysel z rdown scriptu (link wiz vise) - ten pouziva wget pro stahovani. Tento script jsem si ale trochu upravil, takze nemusim zadavat pekne link po linku, ale nacpu vsechny linky, ktery chci stahnout do jednoho souboru (oddeleny mezerou, enterem - proste nejakym white space znakem) a pak spustim script rdown s parametrem, kde je cesta k souboru obsahujici linky na stazeni.

Napr: rdown /data/rapid/stahuj.url

pokud dojde k preruseni stahovani, pak doporucuju smazat z jiz stazenych linku prvni znak (url tak neni platne a nebude se stahovat po novem spusteni). Soubor, ktery byl stazeny z casti bude pokracovat ve stahovani. Moznost stahovat i jednotliva url zadana parametrem zustava, dokonce lze i kombinovat.

A tady je ten script:

USERD="/data/rapid"
PUSER="cislo"
PPASS="heslo"

echo "Celkem souboru ke stahnuti: $# "

if [ "$1" == "" ]; then
    echo "Nic ke stahovani :("
    exit 1
fi

if [ -r "$1" ]; then
    for link in `cat $1`; do
        wget -c --http-user=$PUSER --http-passwd=$PPASS $link -P $USERD
    done
else
    while [ "$1" != "" ]; do
      wget -c --http-user=$PUSER --http-passwd=$PPASS $1 -P $USERD
      shift
    done
fi


wine ... Aria, Flashget


///////////////////////////


mě se pro Premium Account vyplatila kombinace aria2, firefox s Flashgot addonem.

1) sudo apt-get install aria2 2) ve firefox nainstalovat addon flashgot, v něm nastavit jako výchozí správce stahování aria2 (myslím, že se tak děje automaticky, pokud si postupoval v tomto pořadí).

Stačí pak vytvořit cookie přihlášením na webu rapidshare a pak už můžeš označit linky, kliknout pravým, zvolit Flashgot - Výběr a čekat, než se vše stáhne do domovské složky.

(místo aria2 jde samozřejmě použít i wget, ten ale asi nemá segmentované stahován, flashgot taky není nutnost, jen pohodlností)


Najdi (a nahraď) pomocí find a perl

Najdi ve všech souborech:

[[email protected] ~]$ find -exec grep -iH CoChciNajit {} \;

Najdi nahraď v souboru:

[[email protected] ~]$ perl -pi -e 's/CoNahradit/CimNahradit/g' soubor

Najdi nahraď aplikované na všechy soubory vyhovujících dané podmínce:

[[email protected] ~]$ find -name '*.java' -exec perl -pi -e 's/CoNahradit/CimNahradit/g' {} \;

Práce se zvukem

Audacity

 • v češtině, obsažen v repozitářích
 • je-li problém s audio výstupem:
úpravy -> nastavení -> audio vstup/výstup -> Přehrávání, Device -> ALSA: default

SoundConverter

 • na převod hudebních formátů
 • nejnovější verze je zde:

http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/s/soundconverter/soundconverter_1.2.0-0ubuntu1_all.deb

podpora nejnutnějších formátů - Ogg Vorbis, MP3, FLAC, WAV

Převod ogg do mp3

 • http://code.google.com/p/ogg2mp3/
 • http://www.chomat.net/clanky/ogg2mp3/

Převod .3gp do .mpg a zpět

http://www.niemueller.de/wiki/?ConvertVideoTo3GP

http://circle.ch/wiki/3gpVideo

Mobile Media Converter /včetně MP3 a ARM/

http://www.miksoft.net/mobileMediaConverter.htm

Převod .flv do .avi. nebo .mpg

Convert Google Video FLV’s into AVI, MPG, etc...

So, I found a digg on converting flv (Google Video) files to other formats like AVI today...Alas...it was geared for Windows users. So, of course, I figured out how to do it painlessly in linux....actually more painless than in Windows.

First, get the ffmpeg CVS source:

cvs -z9 -d:pserver:[email protected]:/cvsroot/ffmpeg co ffmpeg

Then, compile it:

./configure; make; sudo make install

Then, run it like this:

 ffmpeg -i video.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 test.mpg


Where all that crap is:

-b bitrate: set the video bitrate in kbit/s (default = 200 kb/s)

-ab bitrate: set the audio bitrate in kbit/s (default = 64)

-ar sample rate: set the audio samplerate in Hz (default = 44100 Hz)

-s size: set frame size. The format is WxH (default 160x128)


This will convert your video.flv into a test.mpg!

If you need help, there's a great resource RIGHT ON YOUR COMPUTER!

Type man ffmpeg.

[source]


How to convert YouTube videos to DivX or XviD

Wednesday August 30, 2006 (08:01 AM GMT) By: Manolis Tzanidakis

YouTube clips are everywhere these days, and I must admit I'm addicted to the site. Nevertheless, I've had a couple of small annoyances with YouTube videos. I wanted to be able to play my favorite ones on standalone DVD/DivX players. I also found I couldn't go backwards or forwards when playing the site's Flash videos with MPlayer. For those reasons, I decided to convert my favorite YouTube videos to DivX or XviD formats. Here's how you can do the same.

Before starting the conversion you need to download the videos to your computer. Youtube-dl is the perfect tool for the job; check Joe Barr's article for more information. If you use Firefox you can also try the VideoDownloader extension. You will need a recent version of MPlayer with Mencoder built with support for Flash Video; if you can play the .flv videos with MPlayer you're good to go.

Now save the following lines as flv2avi.sh. Make the file executable with
chmod 755 flv2avi.sh
and copy it in a directory in your PATH (/usr/local/bin is a good candidate):
#!/bin/sh

if [ -z "$1" ]; then
 echo "Usage: $0 {-divx|-xvid} list_of_flv_files"
 exit 1
fi

# video encoding bit rate
V_BITRATE=1000

while [ "$1" ]; do
 case "$1" in
  -divx)
   MENC_OPTS="-ovc lavc -lavcopts \
    vcodec=mpeg4:vbitrate=$V_BITRATE:mbd=2:v4mv:autoaspect"
    ;;
  -xvid)
   MENC_OPTS="-ovc xvid -xvidencopts bitrate=$V_BITRATE:autoaspect"
    ;;
  *)
   if file "$1" | grep -q "Macromedia Flash Video"; then
    mencoder "$1" $MENC_OPTS -vf pp=lb -oac mp3lame \
     -lameopts fast:preset=standard -o \
     "`basename $1 .flv`.avi"
   else
    echo "$1 is not Flash Video. Skipping"
   fi
    ;;
 esac
 shift
done
This script converts a list of .flv files to either DivX or XviD, depending on whether you give the
-divx
or
-xvid
option, and saves them with their original file name followed by the .avi extension. Usage is very simple:
flv2avi.sh -divx first_vid.flv second_vid.flv etc.flv

For more information about the options used on the mencoder commands you can read its man page.

You might also want to create a video DVD with your favorite YouTube videos; check my previous article on the subject.

[source]


Howto Convert FLV files to AVI in Linux

This howto will show you the shortest way to convert flv (flash video) files to AVI using open source mencoder. To perform the conversion, you just need to type :

mencoder -oac copy -ovc lavc -o video.avi video.flv

What is FLV files?

FLV (flash video files) is a format for delivering video through the internet (Youtube, Google Video), it is currently being use by the popular Youtube video sharing service and Google Video. It is possible to obtain this file by using other open source tools such as youtube-dl or from an online youtube downloader VideoDL.org

You can convert the FLV files into other format too. In order to do that, make sure you have all the necessary codecs to perform the conversion. If you’re in doubt, install w32codecs, add this line in your repository to enable w32codecs installation (assuming you use Ubuntu Edgy Eft).

deb http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/ edgy free non-free
deb-src http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf/ edgy free non-free

Now you can use Linux as to do your video encoding stuff without much hassle.

[source #1] [source #2]

Odkazy

 • Convert .flv to .avi or .mpg

mimms

Na mms protokol existuje utilita jménem mimms, která umožňuje stream ukládat...

nahrávání:

mimms mms://netshow3.play.cz/evropa2-64 evropa2stream.wma

standartní výstup mimms poslaný rourou do přehrávače mplayer

mimms mms://netshow3.play.cz/evropa2-64 - | mplayer -

přehrávání s ukládáním:

mimms mms://netshow3.play.cz/evropa2-64 - | tee evropa2stream.wma | mplayer -

Nastavení práv

Nastavení práv více souborům (rekurzivně):

[[email protected] ~]$ find . -type f -exec chmod 664 {} \;

Nastavení práv více adresářům (rekurzivně):

[[email protected] ~]$ find . -type d -exec chmod 775 {} \;

Pojmenování eth dle mac adresy zařízení

 • v případě Ubuntu nebo obecně u novějších distribucí, které používají udev: Přiřazení názvů vůči konkrétní mac lze pohodlně upravovat editací souboru /etc/udev/rules.d/*_persistent-net.rules

Jiné řešení:

 • http://www.abclinuxu.cz/faq/site/jak-zmenit-prohodit-nazvy-sitovych-rozhrani

Další odkazy:

 • http://www.abclinuxu.cz/forum/show/185560
 • http://www.abclinuxu.cz/blog/show/171550
 • http://portal.suse.cz/forum/zasadni_problem_s_vice_eth_kartami

Změna MAC


#!/bin/bash

## vypsat informace
ip link show dev eth0

## shodit iface
ip l set eth0 down

## zmenit adresu
sudo ip link set address xx:xx:xx:xx:xx:xx dev eth0

## nahodit iface
ip l set eth0 up

## zkontrolovat
ip l sh dev eth0

tune2fs

tune2fs -m 0 /dev/xdxx

hddtemp

dpkg-reconfigure hddtemp

hddtemp 127.0.0.1:7634

Klávesa SysRq

 • http://www.abclinuxu.cz/clanky/tipy/magicka-klavesa-sysrq

Hardware

Debian GNU/Linux device driver check page

 • http://kmuto.jp/debian/hcl/index.cgi

Microtek Phantom 336 CX

Stolní scanner průchozí přes paralelní port; je to hw stařeček, ale na nějaké to sváteční scanování dostačující. Základní informace lze nalézt zde. Zprovoznění není tak složité jak článek zmiňuje, jádro 2.6 je již standardně opatchované.

[[email protected] seloutky]# modprobe -a onscsi
 • http://cyberelk.net/tim/parport/archive/current/1049.html
 • http://www.abclinuxu.cz/forum/show/6021?varianta=print

Aver TV Hybrid + FM Volar (A828)

Pod Ubuntu 8.04 Hardy Heron funční bez větších potíží ;-)

Blokování reklamy

Adblock Plus

 • Oficiální stránky v EN: http://adblockplus.org/en/installation
 • CZilla: Adblock Plus - lokalizované rozšíření: http://www.czilla.cz/doplnky/rozsireni/adblock-plus/
 • CZilla: AdBlock - lokalizované rozšíření: http://www.czilla.cz/doplnky/rozsireni/adblock/
 • Sady filtrů pro adblock "svět": http://adblockplus.org/en/subscriptions
 • Účinná sada filtrů pro "český" internet: http://www.planografie.cz/adblock/

Manipulace s obrazy CD/DVD aj.

AcetoneISO2

http://www.acetoneiso.netsons.org/

Převede libovolný obraz disku (*.daa *.bin *.mdf *.ashdisc *.bwi *.b5i *.lcd *.img *.cdi *.cif *.p01 *.pdi *.nrg *.ncd *.pxi *.gi *.fcd *.vcd *.c2d) na ISO standard, MacOS, vygeneruje cue k *.bin, mds k mdf, komprimuje obsah obrazu, split, extrahuje obsah obrazu na pevný disk, z dat na pevneém disku vytvoří ISO obraz a mnoho dalších úkonů.

PowerISO

http://www.poweriso.com/

IAT

iat (Iso9660 Analyzer Tool) is a tool for detecting the structure of many types of CD-ROM image file formats, such as BIN, MDF, PDI, CDI, NRG, and B5I, and converting them into ISO-9660.

http://iat.berlios.de/

mdf2iso

MDF2ISO is a very simple utility to convert an Alcohol 120% bin image to the standard ISO-9660 format

http://mdf2iso.berlios.de/

rar, unrar

 • vytvoření vícedílného archivu chráněného heslem (dělení po 100MB) pomocí konzolového raru ...

rls 47,68MB ~ 48828K ... -v50000

rar a -p -rr -v102400k ~/nazevarchivu.rar adresar/*
 • rozbalení archivu rar pomocí konzolového programu unrar ...
unrar x nazevarchivu.rar
 • rozbalení velkého množství vícedílných archivů
for i in *.part1.rar; do unrar x $i; done

Odkazy na podobné stránky

 • Aleš Tošovský - Linux: Víte, že ... - co možná nevíte o práci v Linuxu
 • Aleš Tošovský - Linux: Jak na to... - tipy a triky pro Linux
 • Seriál Triky pro začátečníky na serveru root.cz
 • Linux & Life (linuxconf.bloguje.cz)
 • Vybrané partie z operačních systémů (cvut)

ATI

 • https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
 • http://www.howtoforge.com/ubuntu_feisty_beryl_ati_radeon
 • http://linuxcrypt.net/?p=34
 • http://www.google.cz/search?q=ubuntu+7.04+ati+9000&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=com.ubuntu:en-US:official&client=firefox-a


hdparm -d 1 /dev/hdc

http://www.getdeb.net/

Osobní nástroje